Medlems info

Allmänt

Här samlar vi i styrelsen information som kan vara nyttig för medlemmarna.

  • Inga båtar får läggas upp på badplatsen utan skall läggas bakom klubbhuset på den iordninggjordaytan med nedfart från parkeringen.
  • Småbåtar mindre än 5 långa placeras på höger sida (mot ängen) och stora båtar, 5 m eller längre, läggs på vänstra sidan (mot sjön).
  • Placera de längsta båtarna längst in på uppläggningsplatsen så mittgången hålls fri från utstickande släp.
  • Den som inte har tagit upp båten före bomupptagningen måste själv ta upp sina bommar senare. Detta ska meddelas hamnkaptenen innan bomupptagningen. Observera dock att inga bommar får ligga i under tiden 1 december – 15 mars och tilläggning vid bryggan denna tid är förbjuden enligt årsmötesbeslut


VIKTIGT. All uthyrning av båtplatser går genom klubben. Meddela därför snarast möjligt om du inte ämnar utnyttja din plats under säsongen. Medlemsavgiften halveras om du meddelar detta innan bomiläggningen. Klubben hyr om möjligt ut platsen, men arbetsplikten i lagen nedan kvarstår.

Vid försäljning av andel har klubben förköpsrätt. Om den inte utnyttjas måste köparen ändå god-kännas av klubben. Hör av er till sekreteraren om ni vill sälja eller har frågor.

Sekreteraren upprättar kölista på köp- och hyresspekulanter.​

 

Arbetslag

Lag 1

Håkan Alm
Hans Austa
Maria Bender
Lars Erik Blom
Björn Carlefalk
Johan Christiansson
Jan Fernqvist
Jimmy Hellenberg
Christer Hermansson
Lars Jonsson
Mika Jämsén
Björne Larsson
Kjell Morén
Dan Persson
Milan Petrovic
Joachim Svalefors
Peter Tauberman
Marcus Tegelby
Niklas Thelander
Börje Thillenius

Lag 2

Rolf Bengtsson
Pierre Chetcuti
Tomas Ekelöf
Karl-Henrik Enérus
Thomas Landström
Patric Miller
Tomas Nilsson
Jörgen Nyberg
Jan Orlander
Gabriel Oussi
Danuta Rönnbäck-Lyng
Anny Sjölin
Sonny Sommevåg
Robert Ståhl
Max Ståhl
Peter Talme
Mikael Thörn
Lennart Tibbelin
Thomas Westergaard
Mohamed Zaalouk


© Copyright Viksbergs Båt Klubb Nr. 5